Polimedia

Polimedia 2

Onder communicatiewetenschappers en historici wordt veel onderzoek verricht naar de vraag hoe de media berichten over politieke debatten. Om het antwoord op deze vraag te vinden moest tot voor kort heel veel werk worden verzet.
Het vereist nl analyse van de verslagen van die politieke debatten, maar ook van krantenartikelen en radio- en TV fragmenten. Daarbij moet soms een gang naar fysieke archieven worden gemaakt en als het om online arhieven gaat, heb je te maken met uiteenlopende zoekomgevingen en beperkingen. Kortom: arbeidsintensief en tijdrovend.

Om hieraan tegemoet te komen startte in 2012-2013 het CLARIN-NL project Polimedia, dat tot doel had de notulen van de debatten in de Staten Generaal (Kamerstukken) te koppelen aan de archieven van historische kranten (Koninklijke Bibliotheek), ANP-radiobulletins (KB) en televisieprogramma’s (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid). Het was een samenwerkings tussen de TU Delft en de VU, het NIBG, de KB en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het resultaat is Polimedia, dat cross-media-analyse in een uniforme zoekomgeving mogelijk maakt. Deze zoekomgeving is ontwikkeld op basis van gebruikerswensen uit interviews met historici en communicatiewetenschappers. Het is zodanig opgezet dat de kamerstukken full-text kunnen worden doorzocht, waarbij aan de linkerkant van het scherm gefilterd wordt op spreker, functie van de spreker (parlementlid of lid van de regering), politieke partij en jaartal. Bij het zoekresultaat uit de notulen van de Staten Generaal staan per item de daarmee gelinkte krantenartikelen en ANP radiobulletins vermeld. Die vond ik bij een proef zoekopdracht soms wel en soms niet relevant.
De makers van Polimedia geven ook toe dat het systeem nog niet helemaal feilloos werkt: uit evaluaties bleek dat 62% van alle mogelijke media-items worden gevonden (recall) en dat van alle gevonden media-items 75% relevant is (precisie).
Verder is de oorspronkelijke opzet om ook te koppelen naar TV-fragmenten nog niet geslaagd; dat vereist nader onderzoek.

In ieder geval een veelbelovend begin, waarmee onderzoekers van politiek en media hun voordeel kunnen doen.

 

This entry was posted in Communication Science, Political Science and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s