Beveiliging van onderzoeksdata

Conflictmap

In het kader van het onderzoeksproject ‘Authoritarianism in a Global Age’ van hoogleraar Politicologie Marlies Glasius heb ik onlangs een meeting over ‘data-security’ bijgewoond. Dat gaf voor mij een verrassende en nieuwe kijk op datamanagement in het algemeen en het begrip data security in het bijzonder.
Voor wie niet snapt wat de bibliotheek met datamanagement te maken heeft: de UvA is bezig om beleid met betrekking tot  het omgaan met onderzoeksdata te formuleren en het wordt als een taak van informatiespecialisten en vakreferenten van de diverse faculteitsbibliotheken gezien om “hun eigen” onderzoekers op dit terrein te ondersteunen. Vandaar dat ook de informatiespecialisten sociale wetenschappen dit jaar een cursus datamanagement hebben gevolgd.

Op grond hiervan heb ik het onderwerp ‘beveiliging van onderzoeksdata’ tot nog toe uitsluitend gezien in de context van het maken van back-ups, veilig opslaan van data, zodat zij niet verloren gaan, beschadigd raken of in verkeerde handen vallen etc
Nu is er echter (voor mij althans) een nieuwe dimensie bijgekomen. Voor wetenschappers die onderzoek doen in conflictgebieden kan beveiliging van hun data van levensbelang zijn. Sinds de onthullingen van Snowden over de Amerikaanse NSA (National Security Agency) weten we dat elke stap die je op internet zet, of het nu e-mail is, Skype,  het downloaden van video’s of het opslaan van data – alles wordt afgeluisterd, opgeslagen,  in de gaten gehouden en geanalyseerd.
Onderzoekers en journalisten die in conflictgebieden actief zijn, moeten zich hier terdege van bewust zijn om hun informanten, onderzoeksdata en soms ook zichzelf niet in gevaar te brengen. Er zijn genoeg  landen met autoritaire regimes (denk aan Mexico, diverse landen in Latijns Amerika en Afrika, het Midden-Oosten, Rusland, China etc) waar je – als je je bezighoudt met zaken die het regime niet aanstaan – het risico loopt dat je ernstig wordt tegengewerkt, dat je data in beslag worden genomen, dat jij zelf wordt uitgewezen of nog erger, dat je informanten of jij zelf het leven er bij inschieten.

Hoogtepunt van de bijeenkomst over data security was voor mij het optreden van Arjen Kamphuis, auteur van het eBook Information Security for Journalists, die de aanwezigen allerlei nuttige tips gaf over hoe zij hun computer en/of telefoon kunnen beveiligen, hoe zij hun e-mail kunnen versleutelen en andere acties kunnen ondernemen, waardoor wat je op internet doet niet te ontcijferen valt en niet naar jou terug te herleiden is. Ook gaf hij een huiveringwekkend beeld van waar men in welke landen op voorbereid moet zijn etc. Kamphuis schreef het hierboven genoemde boek, dat vrij op internet beschikbaar is, samen met journalist Silkie Carlo in het kader van trainingen die hij verzorgde voor het Engelse Centre for Investigative Journalism (CIJ).
Behalve journalisten kunnen dus ook (sociale) wetenschappers daarmee hun voordeel doen.

This entry was posted in Political Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s